กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 8 พ.ย 2561    1,554 ครั้ง

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิทยการคอมพิวเตอร์ หรือทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-8578, 02-590-8220

ประกาศรับสมัคร