กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 4 ม.ค 2562    3,745 ครั้ง

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ การเลขานุการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-8578, 02-590-8220

ประกาศรับสมัคร