กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 2 อัตรา

 8 ม.ค 2562    2,907 ครั้ง

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมฯ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมฯ คณะวิศวะ สาขาวิศวะคอมฯ คณะบริหารธุรการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร