กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 4 ม.ค 2562    4,288 ครั้ง

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร  วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2149-5522 หรือ 0-2590-8140

ประกาศรับสมัคร