กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,709 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกองทุนผู้สูงอายุ
1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชเวถี เขตราชเทวี กรุุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข023546100 ต่อ 305

ประกาศรับสมัคร