กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 22 เม.ย 2560    1,643 ครั้ง

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 เมษายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตั้งแต่วันที่ 10-28 เมษายน 2560

=> ประกาศรับสมัคร <=