กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    2,991 ครั้ง

กองทุนประกันวินาศภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

"กองทุนประกันวินาศภัย" มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตปะกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย...ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

ผู้สนใจจะสมัครจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2561
สอบถามโทร.0-2791-1444 ต่อ 11-15 หรือ 21-24

ประกาศรับสมัคร