กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 417 อัตรา

 2 ม.ค 2562    33,341 ครั้ง

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 417 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562
วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา แต่งตั้งยศว่าเรืออากาศตรี
วุฒิปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา แต่งตั้งยศว่าเรืออากาศตรี
วุฒิปวส. จำนวน 17 อัตรา แต่งยศเป็นจ่าอากาศตรี
วุฒิปวช.  จำนวน 221 อัตรา แต่งยศเป็นจ่าอากาศตรี
วุฒิปวช.หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 115 อัตรา แต่งยศเป็นจ่าอากาศตรี
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 7 อัตรา แต่งยศเป็นจ่าอากาศตรี

รายละเอียดคุณวุฒิ และสถานที่บรรจุครั้งแรกมีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร