กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน1 อัตรา

 3 ก.ค 2562    1,658 ครั้ง

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2202 9070

ประกาศรับสมัคร