กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

 30 ม.ค 2562    2,848 ครั้ง

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
1. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา (ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ 1 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2202 9070

ประกาศรับสมัคร