กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

 9 ม.ค 2562    3,348 ครั้ง

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาทางด้านสังคมสงเคราะห์ หรือจิตวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2202 9070

ประกาศรับสมัคร