กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 3 ส.ค 2562    748 ครั้ง

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000-24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2590-3818

ประกาศรับสมัคร