กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

 10 ก.ย 2562    1,544 ครั้ง

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค อาคาร 8 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2590-3236

ประกาศรับสมัคร