กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    3,198 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
- วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู

2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) เงินเดือน 9,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกกำหนด


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4566-1381 ต่อ 152

ประกาศรับสมัคร