กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

 3 ส.ค 2562    1,134 ครั้ง

กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสังคมศึกษาศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร