กศน.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 11 ต.ค 2560    6,308 ครั้ง

กศน.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูกศน.ตำบล 3 อัตรา
-  บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
-  บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิในข้อ 1 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ครูอาสาสมัคร กศน 2 อัตรา
-  บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
-  บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิในข้อ 1 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ(แขนงการเงินและบัญชี/การเงินและการธนาคาร)
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร