กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 1 พ.ย 2561    3,122 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.  ครู กศน.ตำบล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- บุคลากร ที่สังกัด กศนที่ไม่วุฒิตามข้อ 1 ต้องมี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(มีสาขาวิชาการเงินการบัญชีอย่างน้อย 15 หน่วยกิต)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร