กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 13 ก.พ 2561    7,542 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ครูกศน.ตำบล 4 อัตรา
-ข้อ 1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร