กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู และเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา

 22 พ.ย 2561    11,062 ครั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู และเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 6 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ทุกสาขา)
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (ปริญญาตรี ทางด้านการเงิน หรือบัญชี)
5. ครู ปวช.สาขาเกษตรกรรม 2 อัตรา (ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4322-4973

ประกาศรับสมัคร