กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 23 กลุ่มวิชา 38 อัตรา

 11 ก.ค 2561    14,576 ครั้ง

กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 23 กลุ่มวิชา 38 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 3 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 3 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สถานที่รับสมัคร 2 แห่ง)

ประกาศรับสมัคร