กศจ.อุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 22 กลุ่มวิชา 30 อัตรา

 11 ก.ค 2561    9,574 ครั้ง

กศจ.อุดรธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 22 กลุ่มวิชา 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 3 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 4 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 1 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุมกลาง โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร