กศจ.สุรินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 24 กลุ่มวิชา 116 อัตรา

 11 ก.ค 2561    11,097 ครั้ง

กศจ.สุรินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 24 กลุ่มวิชา 116 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 2 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 2 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 16 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 18 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 17 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 9 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 2 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 6 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 17 อัตรา
24.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร