กศจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 23 กลุ่มวิชา 66 อัตรา

 11 ก.ค 2561    38,699 ครั้ง

กศจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 23 กลุ่มวิชา 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 4 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 7 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 5 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 5 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 3 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 3 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 6 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร