กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 20 กลุ่มวิชา 51 อัตรา

 11 ก.ค 2561    7,099 ครั้ง

กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 20 กลุ่มวิชา 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา
2 การเงินและบัญชี 2 อัตรา
3 ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
4 ภาษาจีน 2 อัตรา
5 ดนตรีสากล 1 อัตรา
6 ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา
7 คณิตศาสตร์ 2 อัตรา
8 ภาษาไทย 10 อัตรา
9 ภาษาอังกฤษ 10 อัตรา
10 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
11 เคมี 1 อัตรา
12 สังคมศึกษา 3 อัตรา
13 พลศึกษา 3 อัตรา
14 ศิลปศึกษา 1 อัตรา
15 นาฏศิลป์ 1 อัตรา
16 คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
17 เกษตรกรรม 1 อัตรา
18 ประถมศึกษา 1 อัตรา
19 ปฐมวัย 5 อัตรา
20 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร