กศจ.สระแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 18 กลุ่มวิชา 53 อัตรา

 11 ก.ค 2561    5,319 ครั้ง

กศจ.สระแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 18 กลุ่มวิชา 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 17 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 2 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 6 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 2 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 4 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดประเมินผล 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร