กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 32 กลุ่มวิชา 32 อัตรา

 11 ก.ค 2561    10,016 ครั้ง

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 32 กลุ่มวิชา 32 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา
13.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 1อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
17.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
26. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา
27. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
28. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
29. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
30. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเขมร 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
31. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
32. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร