กศจ.ปัตตานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 31 อัตรา

 11 ก.ค 2562    6,555 ครั้ง

กศจ.ปัตตานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 31 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
6.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
7.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 2 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดุริยางค์ศิลป์ 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
12.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 5 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา(จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร