กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 21 กลุ่มวิชา 98 อัตรา

 10 ก.ค 2561    15,461 ครั้ง

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 21 กลุ่มวิชา 98 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 11 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 11 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 9 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 7 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 4 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 2 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 10 อัตรา
19  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 1 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร