กศจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 27 กลุ่มวิชา 211 อัตรา

 11 ก.ค 2561    10,097 ครั้ง

กศจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 27 กลุ่มวิชา 211 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 4 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 4 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 3 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 12 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 53 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 30 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 3 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 2 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 12 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 2 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 2 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 3 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 35 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 9 อัตรา
26. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 5 อัตรา
27. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สถานที่รับสมัคร 3 แห่ง)

ประกาศรับสมัคร