กศจ.บุรีรัมย์ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 66 อัตรา

 9 ก.ค 2562    2,613 ครั้ง

กศจ.บุรีรัมย์ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 66 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 8 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 17 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 10 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 9 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 4 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 12 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 3 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-  มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
- ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร