กศจ.นครพนม รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 21 กลุ่มวิชา 90 อัตรา

 11 ก.ค 2561    18,881 ครั้ง

กศจ.นครพนม รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 21 กลุ่มวิชา 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 13 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 2 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 2 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีพื้นเมือง 1 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 3 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 4 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 2 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 12 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 2 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 16 อัตรา
15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเวียดนาม 1 อัตรา
16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 2 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 8 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร