กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 26 กลุ่มวิชา 108 อัตรา

 11 ก.ค 2561    17,660 ครั้ง

กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 26 กลุ่มวิชา 108 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างโลหะ 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน (ไม่มีวุฒิครูสมัครได้)
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 14 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 12 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 19 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 5 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 6 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 8 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 17 อัตรา
25 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
26. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร