กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 39 กลุ่มวิชา 342 อัตรา

 11 ก.ค 2561    7,749 ครั้ง

กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 39 กลุ่มวิชา 342 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาสเปน 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 13 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 22 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 5 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 8 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน ไม่มีวุฒิครูสมัครได้
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 20 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 51 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 63 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 4 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 11 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 6 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 6 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 11 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 15 อัตรา
26. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 1 อัตรา
27. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
28. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 3 อัตรา
29. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 11 อัตรา
30. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 5 อัตรา
31. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 6 อัตรา
32. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 12 อัตรา
33. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา 8 อัตรา
34. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
35 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 12 อัตรา
36 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 2 อัตรา
37. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 - 17,690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร