กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 6 ก.พ 2562    2,552 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02 653 4444 ต่อ 1131, 4342

ประกาศรับสมัคร