กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 10 พ.ค 2562    1,184 ครั้ง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9450 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องปฏิบัติการงานขอวกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร