กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 5 อัตรา

 4 ก.พ 2562    4,041 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
1. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตราา เงินเดือน 15,050 บาท
2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท
3. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,440 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท
4. พนักงานสถานที่ 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท +ค่าครองชีพ 2,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร อาคารโกลมาร์เก็ต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2158-0042

ประกาศรับสมัคร