กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา

 8 พ.ย 2561    9,931 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
2. เศรษฐกร (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน: 21,000 บาท
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 4 อัตรา เงินเดือน: 21,000 บาท
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
5. นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน: 21,000 บาท
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
7. นักวิชาการสถิติ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
8. นักวิชาการสถิติ (วุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา เงินเดือน: 21,000 บาท

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร