กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

 3 ก.ย 2562    1,481 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมม (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-6434

ประกาศรับสมัคร