กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

 13 พ.ค 2562    4,123 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร