กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 11 พ.ค 2562    1,811 ครั้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2 สัญชาติไทย
3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทุกสาขา)
4 มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดีหากสามารถนำเสนองานในรูปแบบของ infographic มีความรู้สถิติพื้นฐาน และโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป spss ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 22029036-37 / 0 2202 9038 ในวันและเวลาราชการ เริ่มสมัครระหว่างวันที่ 9-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร