กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา

 30 ต.ค 2561    3,326 ครั้ง

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
- - มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร