กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

 7 ก.ค 2562    3,902 ครั้ง

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.)
1. พนักงานสุขภาพชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท+ค่าครองชีพ 1310 บาท (ม.3)
2. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท+ค่าครองชีพ 1310 บาท ( ม.3/ม.6)
3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท+ค่าครองชีพ 1000 บาท (ปวช.สาขาพาณิชยการ)
4.  พนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 12285 บาท (ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. 02-5342570

ประกาศรับสมัคร