กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 70 อัตรา

 29 ธ.ค 2561    14,177 ครั้ง

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด เหล่าแพทย์ทหาร
1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
- เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว))
- อายุระหว่าง 18-25 ปี
- วุฒิ ม.6/เทียบเท่า

2. นายทหารประทวนชายหญิง จำนวน 20 อัตรา
- บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
- อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
- วุฒิ ม.6/เทียบเท่า และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร