กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียน

 13 ส.ค 2562    14,818 ครั้ง

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ชื่อตำแหน่ง: เสมียน (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-30 ปี และเป็นผู้ได้รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป (มีส่วนสูงและขนาดรอบอก ตามที่ระบุ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร