กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย

 1 ธ.ค 2561    2,659 ครั้ง

กรมเอเชียตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีอายุไม่เกิน 30 ปี ได้วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีทักษะ ความรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียนในเกณฑ์ดี

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร