กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 112 อัตรา

 27 พ.ย 2561    26,935 ครั้ง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 112 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-27 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 37 อัตรา
2 นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
4 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
5 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
6 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
7 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
8 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

ประเภททั่วไป
9 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
11 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
12 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
13 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
14 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา

** ทุกต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.**

ตั้งแต่วันที่ 4-27 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร