กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งรักษาความปลอดภัย

 29 ก.ค 2562    1,476 ครั้ง

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (เพศชาย)
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่กองอุตุนิยมวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2475-7055

ประกาศรับสมัคร