กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 7 ส.ค 2562    1,831 ครั้ง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ,สมุทรปราการ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการผลิต

2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง การก่อสร้าง โยธา

3. นายช่างรังวัด 3 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (กรุงเทพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร