กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ

 13 เม.ย 2562    2,478 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร