กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

 13 ส.ค 2562    3,072 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา (อุดรธานี,อุบลราชธานี,สุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท รวมค่าครองชีพไม่เกิน 13,285 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร
- และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร